REGISTRÁCIA CHOVOV OŠÍPANÝCH

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republinka udelenú výnimmku za registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 podľa uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená. 

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú potrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom a na telefónnom čísle 032/2856022.