Povinnosť začipovania psíkov

 MAJITELIA PSIKOV, podľa zákona 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti musia byť všetci psy do 31.októbra 2019 začipovaní! ŠTENIATKA, musia byť začipované pri dovŕšení 12 týždňa veku. Ak však chce majiteľ šteniatka predať, alebo darovať mladšie ako 3 mesiace, je POVINNOSŤOU POVODNEHO MAJITEĽA šteniatka dať do novej rodiny UŽ ZAČIPOVANÉ!