Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.5.2022

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje plánovaný výpadok elektriny, ktorý bude dňa 16.5.2022 od 8:00 do 13:30 hod. Ide o domy VAĎOVCE č. 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,129,149,150,153,154,155,323,341,342,343,807/3,812/3

K stiahnutiu