Oznámenie podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

 Oznámenie podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

Názov podujatia: Orientačný výjazd motocyklov

Druh podujatia: Jednodňový orientačný výjazd pre jazdcov na motocykloch schválených pre premávku na pozemných komunikáciach, bez akejkoľvek formy závodenia či preteku.

Účel podujatia: športový výjazd pre motocyklistov, zameraný na správnu orientáciu a schopnosť navigovať podľa grafického itinerára.

Dátum konania: 29.08.2020                                           Čas konania: od 07.30 do 19.00 hod.              

Miesto konania: areál futbalového ihriska TJ Slovan Krajné ( ďalej len „športový areál“ )

Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia (ak to podmienky konania podujatia vyžadujú): športový areál, Predpokladaný počet divákov: 30                  Predpokladaný počet účastníkov: 150

Označenie organizátora podujatia, adresa: Kopaničiar o.z., Samka Dudíka 165/4, 90701, Myjava, IČO: 52141721

Hlavný usporiadateľ:   Peter Podmajerský, Samka Dudíka 165/4, 907 01, Myjava, homeartinteriors@gmail.com  +421948567606, Ing. Dušan Klasovitý, Hurbanova 933/5, 907 01, Myjava, info@attaman.sk , +421905952154

Celkový počet členov usporiadateľskej služby: 8 ,Počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby: 22

Kataster Vaďovce:  Parcela C cislo

Parcela C cislo

1310/1

1217

689

1218/1

1196

 

1153

 

1158

 

1176

 

1170

 

1171