OZNAM - ZBER HALUZÍ

Vážení občania, ktorí máte orezané konáre zo stromov, môžete ich vyložiť pred domy. Od pondelka 4.novembra 2019 ich budú pracovníci OcÚ zbierať.

 
Prosíme občanov aby konáre sústredili na jedno miesto na väčšie kopy v rámci ulice, čo by prispelo k rýchlejšej manipulácii pri zbere konárov. 
 
Kto by mal záujem o štiepkovanie, môže sa nahlásiť osobne na OcÚ alebo na telefónnom čísle 032 / 779 0223.