OZNAM Technických služieb Stará Turá

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty: plasty z áut, plastové trúbky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa. Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad. Ďakujeme za pochopenie. Tech. služby Stará Turá