Ocenenie starostky obce

Na Trenčianskom hrade sa 20.9.2021 opäť oceňovalo. Trenčiansky hrad bol po dlhšej prestávke opäť hostiteľom prestížneho oceňovania významných jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry v Trenčianskom kraji. Keramický kvet na drevenom podstavci a ďakovný list predsedu TSK si prevzali ocenení z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. Jednou z ocenených bola aj naša starostka obce Alžbeta Tuková za príležitosti jej životného jubilea, ktorá pôsobí v kultúrno-osvetovej činnosti od roku 1988 ako členka ZPOZ, od roku 2003 sa podieľa na rozvoji kultúrneho života v obci Vaďovce. Zaslúžila sa o zriadenie etnografického múzea v obci. Ako predsedníčka združenia obcí Čachtice-Kopanice pôsobí od roku 2011 v medzinárodnej organizácii ICCN, ktorá má za cieľ ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Zeme, kde prezentuje úspechy svojej obce i nášho regiónu v oblasti zachovávania ľudových tradícií. Podieľala sa i na získaní finančnej podpory pri  rekonštrukcii pamätihodností v obci a to: oprava evanjelickej zvonice a oprava organa v rímsko-katolíckom kostole Sv. Michala, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Pod jej vedením sa konajú i ďalšie kultúrno-osvetové akcie pre všetky vekové kategórie občanov obce, ako sú Deň matiek, Majáles, Mesiac úcty k starším, Mikulášsky večierok a pod. 

Viac na: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/na-trencianskom-hrade-sa-po-prestavke-opat-ocenovalo.html?page_id=851811 

202110111318020.img-2161-1
Nastavenia cookies