NÁVRH VZN č.1/2023

NÁVRH VZN č.1/2023 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

K stiahnutiu

Publikované: 30.1.2023 | Aktualizácia: 30.1.2023 | Zobrazené: 90
Nastavenia cookies