Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

K stiahnutiu

Publikované: 15.12.2022 | Aktualizácia: 15.12.2022 | Zobrazené: 88
Nastavenia cookies