Staroturanský triatlon: Cyklistická časť bude prebiehať cez našu obec

Dňa 7. augusta 2021 organizuje KST Stará Turá 35. roč. Staroturanského triatlonu, pričom cyklistická časť prechádza aj obcou Vaďovce. Preteky budú prebiehať v čase od 9:50 do 10:50 a 13:10 do 14:10. Po ceste sa budú pohybovať jednotlivo cyklisti (pretekári) označení štartovným číslom a našou obcou budú prechádzať max. 40 minút. Prosíme občanov, aby nenechali voľne pobehovať svojich psov a iné zvieratá. Viac info o triatlone: https://www.kstst.sk/pages/ttweb/prop.htm