Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika Bradlo 4. mája 2019

 

K stiahnutiu