AED DEFIBRILÁTOR V NAŠEJ OBCI

Ľudský život je veľmi krehký a pevné zdravie je dar, ktorého sa každému nedostalo. Obec Vaďovce si túto skutočnosť plne uvedomuje a svojím aktívnym prístupom chce pomáhať zachraňovať ľudské životy.

Obec Vaďovce preto zaobstarala prenosný plnoautomatický AED defibrilátor, ktorý bude vedieť použiť každý občan, ktorý sa dostane do situácie poskytnúť prvú pomoc.

AED defibrilátor je umiestnený na budove Hasičskej zbrojnice vo Vaďovciach.

Použitie AED defibrilátora bude na základe kontaktu so záchrannou linkou 112. To znamená, že každý občan, ktorý sa ocitne v situácii, že je potrebné podať prvú pomoc, zavolá na záchrannú linku 112, tá ho informuje, že na budove Hasičskej zbrojnice sa nachádza defibrilátor, ktorý je možné použiť až do doby, kým príde k pacientovi sanitka.

Použitie defibrilátora je veľmi jednoduché, prístroj sám naviguje, ako sa má pri záchrane postupovať.

Za pomoc pri zaobstaraní zariadenia ďakujeme Ing. Jaroslavovi Baškovi – predsedovi TSK, ktorý nám odovzdal defibrilátor pri slávnostiach 630. výročia obce Vaďovce.

Publikované: 5.10.2023 | Zobrazené: 155
Nastavenia cookies