Prerušenie dodávky elektriny dňa 15.4.2021 od 8:00 do 9:50 hod.

Západoslovenská distribučná oznamuje prerušenie distribúcie elektriny, ktoré bude dňa 15.4.2021 od 8:00 do 9:50 hod. Bez elektriny budú nasledujúce čísla domov: 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/OP, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 219, 220, 221, 346, 351. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujú.