Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/0453 12.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  13 302,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019 11.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Zmluva o výpožičke KRHZ-TN-255-042/2018 12.11.2018 zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 18.12.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga