Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č1 28.1.2019 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Marán Naď, Igor Naď    
Detail Faktúra . 2019 15.2.2019 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.3 18.2.2019 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Kúpna 4 10.4.2019 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková    
Detail Zmluva o spolupráci 1111 10.5.2019 zmluva o spolupráci PLANEX, s.r.o.    
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Faktúra . k 31.12.2019 4.2.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva Kúpna 1/2020 4.2.2020 Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka
Jana Omelková    
Detail Faktúra . k 31.12.2020 4.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr 2020    
Detail Zmluva Kúpna 3/2020 27.4.2020 Kúpa zmluva 2/2020 Rastislav Maňo    
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1/2020 22.6.2020 Dodatok k zmluve Rastislav Maňo    
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Faktúra . k 31.12.2021 19.1.2022 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 Faktúry    
Nastavenia cookies