Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa, zmena mena alebo priezviska

 Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Správne poplatky:

33 € - zmena priezviska maloletých detí

3 €  - zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

100 € - zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com