--> 
.... Vitajte na strankach obce Vaďovce ...
 
 

10 nov
2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018

Vyhlásenie volieb

Oznámenie o počte poslancov

Informácie pre politické strany politické hnutia a koalície

Informácia pre voliča

Informácie pre nezávislých kandidátov

Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie vo Vaďovciach

sep
2018

Evanielický cirkevný zbor - Kostolné

Bohoslužby ...

bohoslužby - prečítajte si viac

15.jún
2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ...

VYHLÁSENIE ...

sep-nov
2018

Miestna ľudová knižnica - novšia

Vážení občania, pozývame vás do upravenej knižnice, kde vás čaká asi 9000 kníh, či už krásnej alebo detskej a odbornej literatúry. Knižnica bude otvorená v časoch, ktoré sú vyznačené v knižnici, na nástenke OcÚ a na www stránke OcÚ. Ak vám nevyhovuje termín, zavolajte si na t.č. 0908/829 495 a môžete sa dohodnúť.


OTVÁRACIE HODINY KNIžNICE

10.nov
2017

Prehľad plnenia rozpočtu obce Vaďovce roky 2015, 2016, 2017 a očakávaná skutočnosť 201710.nov
2017

Návrh rozpočtu obce Vaďovce na rok 2018
2016

Naša obec Vaďovce bola ocenená - Národným informačným strediskom SR

pozrite si ocenenie NIS

sep
2017

Radíme seniorom

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov Vážení seniori,
prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ...

prečítajte si viac

sept
2017

Miestna ľudová knižnica - novšia

Vážení občania, pozývame vás do upravenej knižnice, kde vás čaká asi 9000 kníh, či už krásnej alebo detskej a odbornej literatúry. Knižnica bude otvorená v časoch, ktoré sú vyznačené v knižnici, na nástenke OcÚ a na www stránke OcÚ. Ak vám nevyhovuje termín, zavolajte si na t.č. 0908/829 495 a môžete sa dohodnúť.

OTVÁRACIE HODINY KNIžNICE

4.nov
2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má ...

prečítajte si viac

jún
2017

Základná škola a Materská škola VAĎOVCE

Dobrý deň mílí spoluobčania, chceli by sme Vám dať do pozornosti adresu na facebooku, kde sa dozviete viac o aktivitách našej Základnej a Materskej školy Vaďovce.

https://www.facebook.com/ZSaMsVadovce/

1.nov
2016

Výzva na zaplatenie nedoplatku za DzN, psa a odpadu

Obec Vaďovce, ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a ...

- čítaj viac

 

20.jul
2016

OZNAM odvoz plastov - nová spoločnosť

Oznamujeme občanom, že začal platiť nový zákon o odpadoch, na základe ktorého nastanú zmeny vo vývoze separátov. Zajtrajší odvoz plastov t.j. 21.7.2016, začína realizovať iná spoločnosť, z tohto dôvodu vás vyzývame aby ste do mechov vkladali iba plastový odpad, pet fľaše, HDP – tvrdený plast a tetrapaky. Pokiaľ sa vo vreci bude nachádzať aj iný odpad ako napr. plienky a iné smeti, odpad vám nebude odobratý.

 

7.marec
2016

Výsledky volieb do NR SR 2016

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR 7. marca 2016

- čítaj viac
 

1 mar
2016

Domová daň na rok 2016

Upozorňujeme občanov, že od 1.3.2016 sa začína vyberať daň z nehnuteľností a poplatok za psa a poplatok za komunálny odpad.

 
 

11.1
2016

Oznámenie o začatí konania výrub stromov Vaďovce 

09.11
2015

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV - DANE A ODVOZ ODPADU

Žiadame všetkých občanov, ktorí nemajú vyrovnané nedoplatky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a poplatok za psa od roku 2010 aby si prišli uhradiť poplatky do konca novembra 2015 na obecný úrad. V opačnom prípade bude každému vyčíslená upomienka a ak nebude uhradená do 15. dní od doručenia bude pohľadávka postúpená exekútorovi.

 

13.11
2015

Výzva Západoslovenskej distribučnej

Vyzýva všetkých nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia ...

 

11 mar
2015

SPP - Ochrana plynárenských zariadení

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Prílohami sú:

· plagát „Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení“
· brožúra s detailným popisom „Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení“.

brožúra
plagát
 
 

6 nov
2014

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín)


Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín) je novým prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne od 1. novembra 2014.
 

1.jún
2012

Oznam poplatku za hrobové miesta

Oznamujeme občanom, že od 1.6.2012 sa začnú uzatvárať nájomné zmluvy ...

- čítaj viac
 
 

P  L  Á  N  O  V  A  N  É     A  K  C  I  E

 

každý 2.štvrtok
2012

MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA

Záujemcom o výpožičku kníh oznamujeme, že Miestna Ľudová Knižnica bude otvorená každý 2. štvrtok v danom mesiaci. Tiež oznamujeme tým, ktorí ešte nevrátili knihy do knižnice, aby tak v čo najbližšom termíne urobili.


2012

Zber použitého oleja

Obec Vaďovce oznamuje občanom, že na základe ponuky vyhlasujeme zber použitého potravinárskeho oleja.

Olej nám môžete doniesť na obecný úrad v plastových flašiach. Vyzbierané použité oleje si zamestnanci spoločnosti prídu zobrať a ďalej po vytriedení a vyčistení dalej spracovávajú na rôzne ekologické účely.

Separácia zberu minerálnych a rastlinných olejov je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Túto problematiku popisuje zákon číslo 223/2001 § 42, ktorý nariaďuje zber použitých olejov riešiť separovaným spôsobom. Zákon zakazuje všetkým subjektom vypúšťať olej do kanalizácie, povrchových aj podzemných vôd. Z ekologického hľadiska je separácia olejov veľkým prínosom, nakoľko 1 dcl oleja dokáže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody. Vylievaním jedlých olejov do kanalizácie dochádza k znečisťovaniu podzemnej vody, ktorej zásoby čoraz viac ubúdajú.
2012

Zber obalov HDPE a TERTAPAKOV

Obec Vaďovce oznamuje občanom, že na základe ponuky v rámci separácie odpadu bude zber plastových obalov – na spodnej strane s označením (HDPE – tvrdený plast)

Sú to napr. obaly z aviváže, z jari, tekutých práškov, z vanishu...Oberateľ požaduje obaly vypláchnuť, vysušiť. Budú sa zberať súčasne zo zberom plastov.Obec Vaďovce oznamuje občanom, že na základe ponuky v rámci separácie odpadu bude ZBER OBALOV - TETRAPAKOV (obaly z krabicového mlieka a džúsov) Odberateľ požaduje krabice vypláchnuť, vysušiť a zložené vo vreciach alebo v igelitových taškách priniesť na OcÚ Vaďovce. Vyseparované obaly z mliek a džúsov, takzvané tetrapaky sa budú zberať i súčasne zo zberom plastov.

Pozn: Tieto obaly sú pre naše hospodárstvo veľmi dôležité, pretože sa používajú pri výrobe hliníka.

 
 

U  S  K  U  T  O  Č  N  E  N  É    A  K  C  I  E

 

16 nov
2014

Výsledky komunálnych volieb 2014


Vážení občania, tu si môžete prečítať výsledky komunálnych volieb 2014 zo dňa 15.11.2014.
 

18.augusta
2012

620. výročie obce Vaďovce

Oslávili ste spolu s nami 620. výročie prvej písomnej zmienky slávnostným odovzdaním obecného múzea a viacúčelového ihriska, dňa 18. augusta 2012. Pripravili sme pre vás bohatý program, na ktorom si každý našiel to svoje. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

- viac
 

10.marec
2012

Výsledky volieb do NR SR 2012

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR 10. Marca 2012

- čítaj viac
 

sept.
2011

Vitaj Matka, doma!

Dňa 29. septembra 2011 bola slávnostne umiestnená do rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach zreštaurovaná plastika Sedembolestnej Panny Márie. Reštaurátorské práce trvali cca jeden rok, výsledok je však obdivuhodný, pretože ...


- čítaj viac

okt.
2011

Jubilanti 2011

Prijatie jubilantov – spoluobčanov obce, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá si taktiež našlo svoje miesto v živote našej obce. Päťdesiat jubilantov ...


- čítaj viac

okt.
2011

BÁLEŠOVE HODY 2011 vo Vaďovciach

Bálešové hody sa počas svojej existencie stali milou kultúrno-spoločenskou udalosťou v našej obci. Tento rok sme sa zúčastnili už ich siedmeho ročníka. Veľmi milo nás prekvapila návšteva členov ...


- čítaj viac
 

info
2011

FK Vaďovce a celkové umiestnenie

- Priebežné výsledky
 

30.jún
2011

50.výročie Vaďovskej školy

„Čože je to päťdesiatka?“ ... Spievame v jednej známej pesničke a občas sa nad tým aj zamyslíme. Najmä vtedy, ak niekto z nás alebo našich známych oslavuje takéto životné jubileum. Čo je „päťdesiatka“ v živote človeka? Míľnik, pri ktorom sa treba ...


- čítaj viac

30.jún
2011

Prezentácia - Vaďovskej školy

marec
2011

Pozrite si príručku k prechodu na digitálne vysielanie

29.jan.

2011

Ples športovcov 2011

Dňa 29.1.2011 sa vedeniu FK Vaďovce za nezištnej podpory obecného úradu a výbornej pomoci zo strany dobrých priateľov a členov klubu opäť podarilo zorganizovať ďalší úspešný, v poradí už 11 ročník...

- čítaj viac

nov.
2010

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa
27.11.2010 vo VaďovciachZa starostu obce Vaďovce bola zvolená :


Alžbeta Tuková

s počtom platných 306 hlasovDruhý kandidát na post starostu obce

Vaďovce pán Dušan Černák získal 73 platných hlasovZa poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach boli zvolení :
1. Ladislav Baranovič počet získaných hlasov : 244

2. Michal Držík počet získaných hlasov : 216

3.Janka Masárová počet získaných hlasov : 211

4. Rudolf Naď počet získaných hlasov : 208

5. Dagmar Galbavá počet získaných hlasov : 186

6. Viera Bačová počet získaných hlasov : 181

7. Ing. Jaroslav Páleník počet získaných hlasov : 181Do obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach neboli zvolení :
1. Ing.Ján Zeman počet získaných hlasov : 175

2. Dagmar Ďurišová počet získaných hlasov : 175

3. Ľubomíra Naďová počet získaných hlasov : 159

4. Ing.František Lovíšek počet získaných hlasov : 154Percentuálne výsledky komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010Z celkového počtu zapísaných voličov 608 sa zúčastnilo 392 oprávnených voličov, čo predstavuje 64,47 %


Voľby starostu sa celkove zúčastnilo 379 voličov Pre kandidátku na starostu obce Alžbetu Tukovú hlasovalo 306 oprávnených voličov, čo predstavuje 80,74 %

Pre kandidáta na starostu obce Dušana Černáka hlasovalo 73 oprávnených voličov, čo predstavuje 19,26 %

Pre poslancov do Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach hlasovalo 375 oprávnených voličov, z toho:


Pre Ladislava Baranoviča hlasovalo 244 voličov, t.j. 65,06 %

Pre Michala Držíka hlasovalo 216 voličov, t.j. 57,60 %

Pre Janku Masárovú hlasovalo 211 voličov, t.j 56,26 %

Pre Rudolfa Naďa hlasovalo 208 voličov, t.j. 55,46 %

Pre Dagmar Galbavú hlasovalo 186 voličov, t.j. 49,60 %

Pre Vieru Bačovú hlasovalo 181 voličov, t.j. 48,26 %

Pre Ing.Jaroslava Pálenika hlasovalo 181 voličov, t.j. 48,26 %Pre poslancov nezvolených do Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach sa hlasovalo nasledovne:


Pre Ing. Jána Zemana hlasovalo 175 voličov, t.j. 46,66 %

Pre Dagmar Ďurišovú hlasovalo 175 voličov, t.j. 46,66 %

Pre Ľubomíru Naďovú hlasovalo 159 voličov, t.j. 42,40 %

Pre Ing. Františka Lovíška hlasovalo 154 voličov, t.j. 41,06 %03.sept
2010

Hrachovište - FK Vaďovce 0 : 1

- Výsledky

info
2010

Začiatok školského roka v ZŠ Vaďovce

   Prvý pracovný septembrový deň bol niečím zvláštny. Už od rána sa naša budova Vaďovskej školy začala zapĺňať veselými tvárami detičiek. Tam už na ne čakali usmievavé pani učiteľky, ktoré až ...


- Čítaj viac

oznam
apríl 2010

Dotácia na FK Vaďovce

Oznamujeme občanom, že nám bola schválená dotácia v rámci projektu s názvom " Vaďovce a futbalová liga 2010 " na podporu športu pre obce a územné celky v sume 9 792,- €.

Dotácia bude použitá na nákup materiálovo - technologického vybavenia a na zabezpečenie tréningového a reprezentačného procesu FK Vaďovce. Konkrétne sa jedná o futbalové dresy, rozliškováky, rukavice pre brankára a lopty na zápas i na trénig, chrániče, siete na brány a to všetko pre dve družstvá - družstvo mužov aj pre dorast.

20.apríl
2010

AEROBIK v kultúrnom dome vo Vaďovciach

Začíname vždy o 18.15 hod. už v budove Kultúrneho domu Vaďovce (odkaz pre aktérky - snažte sa prísť načas :-).
Vstupné = 1€.

- Čítaj viac

27.feb.

2010

Ples športovcov 2010

Máme za sebou ďalší ročník tradičnej akcie plesovej sezóny vo Vaďovciach - Plesu športovcov 2010. Táto spoločenská lahôdka, ktorú každoročne organizačne zastrešuje pod...

- čítaj viac


2009

Rozlúčka z jeseňou v FK

Po jesennej časti futbalovej sezóny sa hráči FK a niektorí z najvernejších fanúšikov stretli na spoločnom rozlúčkovom turnaji, ktorí pre nich pripravilo vedenie FK v spolupráci...

- čítaj viac

16.jan.

2010

Školský ples 2010

Školský ples 2010 sa vydaril. Dámy v krásnych róbach a páni nahodení do gala vstupovali do domu kultúry v sobotu niečo pred 19.00 hod. Pri vchode ich už vítali......

- Čítaj viac

10.okt.
2009

BÁLEŠOVE HODY a záhradkárska výstava

V sále kultúreho domu sa konal už šiesty ročník "Bálešových hodov". Sprievodnou akciou bola i záhradkárska výstava produktov z naších záhrad Na slávnosti vystúpil folklórny súbor Posenka z Košarísk s audiovizuálnym programom. Vaše chuťové poháriky potešily chutné pravé vaďovské báleše, ktoré napiekli naše kuchárky.

- Čítaj viac

8.okt.
2009

AEROBIK v ZŠ

Začíname vždy o 18.00 hod. v budove ZŠ (odkaz pre aktérky - prídte o 5-10 min skôr).
Vstupné = 1€.

- Čítaj viac

7.okt.
2009

DYŇOVÁ SLÁVNOSŤ

...už piaty ročník "Dyňovej slávnosti" sa uskutoční v základnej škole, na ktorej si žiaci základnej a materskej školy spolu s rodičmi zhotovia rôznych svetlonosov. Zhotovené výtvory budú vystavené v sále kultúrneho domu, v rámci záhradkárskej výstavy o 3 dni neskôr.

- Čítaj viac

1.okt.
2009

AEROBIK vo Vaďociach (v budove ZŠ)

Cvičenie sa začalo o 18.00 hod. v budove ZŠ.
Vstupné = 1€.

- Čítaj viac

4.júl 2009

VAĎOVSKÉ VIDLOHRY 2009

„... a máme za sebou ďalšiu vydarenú akciu, svojim rozsahom azda najväčšiu, aká sa kedy vo Vaďovciach uskutočnila.“ - tak toto som si spolu s ostatnými organizačnými spolupracovníkmi povedal v nedeľu 5.7. okolo piatej ráno, keď z reprosústav...

Kokrétne výsledky v hodnotených súťažiach ( futbalový turnaj, vidlovrh ) sú zachytené v sekcii VIDLOHRY - Výsledky v hode vidlami 2009.

- Čítaj viac

30. máj 2009

OTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA

Dňa 30. mája 2009 sa konala na ihrisku TJ Družstevník Vaďovce a v budove základnej školy milá slávnosť, na ktorej sme odovzdali do užívania na šim najmenším spoluobčanom krásne nové detské ihrisko. Ihrisko našej obci na základe vypracovaného projektu podarovala nadácia SPP, hodnota ihriska je 15 966 Eur / 481 tis. SK/. Ihrisko spĺňa nielen estetické, ale hlavne bezpečnostné podmienky EÚ. Dodávateľom ihriska je f. HAGS, ktorá má svoje sídlo vo Švédsku. Na odovzdaní ihriska sa zúčastnil PaeDr. Jozef Božík – zástupca predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia nadácie SPP a Občianskeho združenia Les petites Femmes Ing. Petr Volný a taktiež zástupcovia f. HAGS na Slovensku Ing. Juríková a Ing. Jurík.

 
 
 
Na pamiatku Adama Piláta bola vyvesená tabuľa (v roku 2007)

Energia a statočnosť letcov zostala nezlomná a zvrchovaná i vo vrcholných okamihoch bojov. Tak bola Británia zachránená. Preto Winston S. Churchill mohol v Dolnej snemovne oprávnene prehlásiť...