Narodenie dieťaťa na území Slovenskej republiky

 Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

K zápisu je potrebné predložiť:

Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list

Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy

Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz

Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz

Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku  a vybavujú sa na počkanie

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com